Jason Chan programa "Radiant Leadership"

LT / ENG / RU
 

Dėl specialių bilietų pasiūlymų kreiptis į giedrius.mikulskas@gmail.com


LT
Jason Chan atvyksta į Lietuvą 2018 m. Lietuvoje vykusios konferencijos Mindful Me/We, kurioje jis skaitė paskaitą ir vedė trumpą praktinį užsiėmimą, dalyvių pageidavimu.

Nors Jason Chan yra dvasinis mokytojas ir gydūnas (healer) tačiau jo vedamų mokymų metu suteikiamos žinios ir praktiniai "Infinite Tai-Chi" pratimai gali būti naudojami ne tik kaip dvasinio tobulėjimo įrankiai bet ir pritaikomi kasdieniame gyvenime ar versle vystant asmeninės lyderystės savybes bei dirbant komandinį darbą.

Žinias apie tai, kaip tobulinti save naudojo mūsų protėviai, tad mums galbūt tereikia atsiminti, ką žinome. Daugelyje civilizacijų ir tautų šios žinios yra laikomos šventomis, nes jas įvaldžiusieji gali būti sąmoningesni, tobulinti ir sveikatinti save bei kitus. O išmoktos praktikos padės padidinti asmeninį efektyvumą tiek įgyvendinant svajones kasdieniame gyvenime, tiek ir tobulėjant.

Daugiau informacijos apie renginį žr.:
http://www.mindfulme.lt/jason-chan/

Video apie Jason Chan praktikas žr.:
https://www.youtube.com/watch?v=-m4-bjM9i2c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OTjceEevZtg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5WEsjzfWSqE&feature=youtu.be

--------------------------------------

DATA: gegužės 23-24 dienomis (2 dienos)
Dalyvių skaičius ribotas. Renginys anglų k.

--------------------------------------

KAINA*: Galimos nuolaidos!
2 dienų kaina be nakvynės - 240 € asmeniui. 
2 dienų kaina su nakvyne** - 260 € asmeniui.

* Įskaičiuotas maitinimas.
** Nakvynė bendruose "Auksinės girios" komplekso kambariuose.
*** Dėl nuolaidos studentams, ne pelno siekiančioms organizacijoms ir pan. asmenims susisiekite telefonu +3706 85 2 4441 arba el.p. giedrius.mikulskas@gmail.com

BILIETAI:
https://tickets.paysera.com/lt/event/jason-chan-radiant-leadership-programa

--------------------------------------

PAPILDOMA INFORMACIJA:
El.p.: giedrius.mikulskas@gmail.com
Tel.: +3706 852 4441 (Giedrius)

--------------------------------------

ENG
Jason Chan arrives Lithuania for two days event, because of 2018 Mindful Me/We conference participants request. In this conference he gave a lecture and a short practical session.

Although Jason Chan is a spiritual teacher and healer, however, the knowledge and practical Infinite Tai-Chi training provided by him can be used not only as a tool for spiritual development but also for the development of personal leadership and teamwork skills in everyday life.

Knowledge of how to improve ourselves has been used by our ancestors, so we may just need to remember what we know. In many civilizations and countries, this knowledge is considered as Sacred, because those who master it can be more conscious, improve themselves, and heal themselves and others. The trained practices will help to increase personal efficiency both in the realization of dreams in everyday life and in personal development.

More information about the event:
http://www.mindfulme.lt/en/jason-chan-2/

--------------------------------------

DATE: May 23-24 (2 days)
The number of participants is limited. Event language: English.

--------------------------------------

PRICE *:
2-day non-overnight stay - € 240 per person.
Price for 2 days with overnight stay ** - 260 € per person.

* Includes catering.
** Accommodation in common rooms of the "Auksinė giria" complex.
*** Regarding discounts for students, non-profit organizations, etc. please contact by phone +3706 85 2 4441 or e-mail: giedrius.mikulskas@gmail.com

TICKETS:
https://tickets.paysera.com/en/event/jason-chan-radiant-leadership-programa

--------------------------------------

ADDITIONAL INFORMATION:
Email: giedrius.mikulskas@gmail.com
Tel .: +3706 852 4441 (Giedrius)

--------------------------------------

RU
Jason Chan прибывает в Литву по просьбе участников конференции Mindful Me(We) 2018, где он выступил с лекцией и коротким практическим занятием. Хотя Jason Chan является духовным учителем и целителем, знания и практические занятия, предоставляемые им во время его обучения, могут использоваться не только в качестве инструмента для духовного развития, но также и для повседневной жизни или развития бизнеса, качеств личного лидерства и командной работы.

Знания о том, как улучшить себя, использовались нашими предками, поэтому нам, возможно, просто нужно вспомнить, что мы знаем. Во многих цивилизациях и народах это знание считается священным, потому что те, кто овладевает ими, могут стать более сознательными, улучшить себя, исцелить себя и других. Обученные практики помогут повысить личную эффективность как в реализации мечты в повседневной жизни, так и в духовном развитии.

Для получения дополнительной информации о мероприятии (на английском):
http://www.mindfulme.lt/en/jason-chan-2/

--------------------------------------

ДАТА: 23-24 мая (2 дня)
Количество участников ограничено. Мероприятие на английском.

--------------------------------------

ЦЕНА *:
2 дня без ночлега - 240 евро на человека.
2 дня с ночевкой ** - 260 евро на человека.

* Включает в себя питание.
** Размещение в общих комнатах комплекса "Auksinė giria".
*** Скидки для студентов, некоммерческих организаций и др. Инфо по телефону +3706 85 2 4441 или по электронной почте. giedrius.mikulskas@gmail.com

Вы можете купить билеты здесь:
https://tickets.paysera.com/en/event/jason-chan-radiant-leadership-programa

--------------------------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Эл. п.: giedrius.mikulskas@gmail.com
Тел .: +3706 852 4441 (Гедриус)

Susisiekite|contact us

Telefonas| Phone: +370 620 998 88

El. paštas| E. mail: info@auksinegiria.lt

Liudgardos k., Dubingių s., Molėtų r. 

GPS koordinatės: 55°03'13.2"N 25°30'32.6"E.

 

Žiūrėti žemėlapyje

Copyright © 2019 Sveikos gyvensenos centras "Auksinė giria". Visos teisės saugomos.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon