top of page

Street Dance Weekend

🌅 ENGLISH BELOW 🌅
Gatvės šokių stovykla
Gatvės šokio savaitgalis sugrįžta, šiam kartui paduosiantis dar daugiau srovės! Savaitgalis, kurį leisime kartu su gera muzika, šokiu, mokytojais, maistu, vasarą atnešančia gamta ir šia sritimi besidominčiais entuziastais, siekiančiais pagilinti žinias, patobulinti savo šokio įgūdžius bei praleisti laiką linksmai ir turiningai. Visų Gatvės Šokio žanrų kompleksas po vienu, Auksinės Girios, stogu. Kiekvienas, patyręs ar tik pradedantysis, čia atras daug ko naujo ir neišbandyto (tad sąsiuvinys tikrai pravers užfiksuoti tai, ką patirsi ir ką norėtum pakartoti). Praktinius ir teorinius užsiėmimus ves profesionalūs šokėjai ir kvalifikuoti pedagogai iš Kanados, Baltarusijos ir Lietuvos. Sėkmingai dalyvaujantys pasaulio šokių renginiuose, kuriantys choreografijas TV projektuose, aktyvūs (ne)formaliajame švietime ir pasiekę daug kitų aukštumų šokėjai nesustoja mokytis iš kitų gatvės šokių mokytojų ir pradininkų:

🌕 BBoy Afternoon - Breaking (CAN)
🌕 Jigaboo - House (BY)
🌕 Eugene Quiet (Jevgenij Tichonov) – Hip-Hop - Locking (LT)
🌕 Greta Lukošiūtė - Popping (LT)
🌕 Arni - Freestyle (LT)

♕Vakarinėje programoje turėsime specialų svečią - DJ DEE!♕

🌇 Gatvės šokio savaitgalio metu bus nagrinėjama gatvės šokio specifika ir funkcijos. Kaip ir kodėl žmonės šoka, kaip žmogus gali jaustis šokant, kaip dar žmogus gali matyti šokį? Kokios ribos? Kaip atsipalaiduoti ir kaip pasitikėti? Kaip skatinti sąmoningumą šokyje? Visi šie dalykai bus reflektuojami stovyklos vakarais, po užsiėmimų. Šokiu skatiname save suprasti mus pačius ir auklėtis.

♕ Savaitgalio metu:
🌕 Rytinės mankštos: specializuotos šokėjams
🌕 9 šokio pamokos
🌕 Paskaitos ir filmai apie gatvės šokio bei Hip-Hop kultūrą, diskusijos
🌕 Vakarėliai/šokių kovos/rateliai
🌕 Aktyvų ir sveiką gyvenimą papildantis maistas (vegetariškas)
🌕 Daug naujų draugų ir įkvėpimo
🌕 Auksinės girios gamta

Bus organizuojamas autobusas iš Vilniaus į Auksinę Girią (SDW vietą) .

✺ Savaitgalio vieta: http://auksinegiria.lt/kaip-mus-rasti

✑Registracija:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFAsFfbBAr-NFASbrlljKAzHtJdi1Q0aBCc1VlxgB-Xbt1EQ/viewform

€ Stovyklos kaina: 130€. Su savo transportu 120€. Registracija patvirtinama sumokėjus 80€ depozito mokestį (3 nakvynės, maitinimas, salės nuoma + pvm)

Daugiau informacijos: 
streetdanceweekend@gmail.com 
+37064327540 

🌅ENGLISH🌅
Street Dance Camp
The street dance weekend returns, giving it even more power! The weekend we will be spending together with good music, dance, teachers, food, summer-giving nature and enthusiasts who are interested in this area, aiming to deepen their knowledge, improve their dance skills and spend time enjoying and entertaining. Complex of All Street Dance genres under the one roof of the Golden Forest. Anyone who is experienced or beginner will find a lot of new and untested things (so the workbook will really help you to capture what you will experience and what you would like to repeat). Practical and theoretical classes will be conducted by professional dancers and qualified teachers from Canada, Belarus and Lithuania. Successfully participating in world dance events, developing choreography in TV projects, active in (non)formal education, and reaching many other highs dancers do not stop learning from other street dance teachers and pioneers:

🌕 BBoy Afternoon - Breaking (CAN)
🌕 Jigaboo - House (BY)
🌕 Eugene Quiet (Eugene Tichonov) - Hip-Hop - Locking (LT)
🌕 Greta Lukošiūtė - Popping (LT)
🌕 Arni - Freestyle (LT)

For the evening session we will have our special guest DJ DEE!

🌇 During the Street Dance Weekend, street dance specifics and features will be explored. How and why do people dance, how can a person feel dancing, how else can a person see dance? What are the limits? How to relax and how to trust? How to develop awareness in dance? All these things will be reflected on the camp's evenings, after the appointments. By dancing we encourage to understand and nurture ourself.

♕ During the weekend:
🌕 Morning warm-up: specialized for dancers
🌕 9 dance workshops
🌕 Lectures and films about Street Dance and Hip-Hop Culture, Discussions
🌕 Party / Battle / Cyphers
🌕 Nutritious and healthy food (vegetarian)
🌕 Many new friends and inspiration
🌕 The nature of the Golden Forest

A bus from Vilnius to Auksinė Giria (SDW place) will be organized.

✺ The Weekend will take placehttp://auksinegiria.lt/kaip-mu-rasti

✑ Registration:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFAsFfbBAr-NFASbrlljKAzHtJdi1Q0aBCc1VlxgB-Xbt1EQ/viewform

€ The camp price: 130€. With your transport - 120€ .Registration will be confirmed by deposit payment 80€ (3 nights, meals, room rent + VAT)

More information:
streetdanceweekend@gmail.com
+37064327540

bottom of page